OP DE WERKVLOER

Biodanza gebruiken in trainingen/workshops voor organisaties? Heuh, is dat niet heel gek? Staan medewerkers daar wel voor open?

 

Ik snap dat deze vraag bij je opkomt. Het is inderdaad ook wel even iets anders dan de doorsnee trainingen. 

Maar gelukkig werk ik ook al meer dan 20 jaar voor bedrijven als trainer/coach/trainingsacteur en zie ik de ontwikkeling dat er steeds meer besef is van het belang dat mensen blij zijn in hun rol en dat ze zich thuis voelen in hun team, met hun collega's/leidinggevenden.

 

De tools die ik aan kan bieden vanuit biodanza hebben het voordeel dat ze sneller een appel doen op dat wat er 'zonder woorden en al te veel nadenken' kan worden bereikt. We maken niet alleen gebruik van ons hoofd, ons denken, maar ook van de wijsheid van ons hart, ons doen en de processen die er spelen tussen de mensen onderling.

 

Beweging en Verbinding in organisaties ziet er anders uit dan de traditionele biodanza. Het is 'zakelijker'. 

Stel je een normale trainingsruimte voor, met hierin een groep mensen. Stoelen in een kring, flipover, aantekenschrift bij de hand.

Het grote verschil met 'normale trainingen/workshops' is dat er zo nu en ook met muziek zal worden gewerkt.

En mensen worden uitgenodigd om ook contact met hun lichaam te maken, zodat er meer lichaamsbewustzijn is op de momenten die er toe doen.

Ook zal er interactie tussen de deelnemers plaats vinden. Net als in de dagelijkse gang van zaken, maar nu op een meer speelse, non-verbale manier.

Tussen de oefeningen door wordt 'het net steeds opgehaald', om de vertaling te maken naar de dagelijkse gang van zaken.

De uitkomsten zijn vooral heel verrassend en verbindend.

 

Ben je nieuwsgierig naar wat dit kan betekenen voor jouw organisatie? Neem contact met me op zodat we samen kunnen kijken of dit geschikt is voor jullie.


TEAM VERBINDER

 

 

Team Verbinder is een workshop om op een plezierige, luchtige manier meer verbinding in je team te generen.

 

We werken vaak heel hard en houden ons vaak vooral bezig met inhoud. Daarin missen we snel het werkelijke contact en gaan we niet slim om met mogelijke misverstanden. Zo kunnen mensen uit jouw team zich niet aangesloten voelen bij de rest

 

In de workshop beleef je jezelf en elkaar op verrassende nieuwe manieren  en na iedere Team Verbinder is het alsof je samen een dagje op de hei bent geweest.

Het ik-gevoel en het team-gevoel is positiever geworden, je beleeft nieuwe inspiratie om je werk te doen. Je voelt je gezien en er is iets in je lijf en je hersenen gebeurt waardoor je je creatiever en daadkrachtiger voelt. Je gaat met een grote glimlach verder met je werk.

 

 

Wil jij dit ook voor jouw team?

 

De Team Verbinder is een tool die werkt met beweging, muziek en hersen-/gedachten-kracht.

Het is verfrissend en vernieuwend en tegelijkertijd een instrument wat in de nabije toekomst steeds gewoner zal gaan worden.

 

Je kunt Team Verbinder eenmalig doen met je team, maar het werkt natuurlijk nog veel grondiger als je er een terugkerend event van maakt (bijvoorbeeld wekelijks of maandelijks).

 

In overleg bepalen we hoe lang het event duurt. Dit kan variëren tussen een uur en twee uur.

 

 

Aan de slag

 

Ik sta te popelen om met jouw team aan de gang te gaan.

Neem contact met me op, dan kunnen we de details bespreken

 

Lyanvdmeulen@gmail.com

Telefoon: 06-42152641

 

 

Wie ben ik?

 

 

Mijn naam is Lyan van der Meulen , ik ben opgeleid als communicatie-wetenschapper en actrice en ik werk al meer dan 20 jaar voor organisaties als coach, trainer en trainingsacteur.

Sinds zo’n 15 jaar gebruik ik de kracht van beweging, muziek, lichaams- en gedachtenbewustzijn in mijn werk. Altijd tot groot enthousiasme van deelnemers.

 

Er is gebleken dat mensen veel eerder tot de essentie van hun werk en hun volgende ontwikkeling-stap komen als we in de workshops niet alleen werken met denken en gedrag, maar ook met beweging, verbinding en bewustzijn.op locatie

EEN HAPPY EN GEMOTIVEERD TEAM

Hoe fijn is het als je merkt dat werknemers aan het werk zijn met een glimlacht op hun gezicht. Dat de onderlinge sfeer goed en veilig is en dat er ruimte is voor eerlijke feedback. 

Dat mensen hun beste beentje voorzetten omdat ze het naar hun zin hebben met elkaar en in hun individuele werk-rol.

 

Gelukkig komt er in organisaties steeds meer consensus over hoe belangrijk de well-being van werknemers en teams is.

 

Beweging en Verbinding in je organisatie is een vernieuwende maar doeltreffende tool om in te zetten.

Contact tussen mensen onderling is heel belangrijk. En daar kan vaak veel in verbeterd worden. Op een hele eenvoudige en vaak aansprekende manier.

 

Al meer dan 20 jaar kom ik bij vele organisaties binnen als trainer, coach en acteur. En de natuurlijke ontwikkeling hierin is dat ik ook steeds meer biodanza toepas in de werkvormen die ik aanbied. En dit is altijd een groot succes. Vaak tot grote verrassing van de organisaties en de medewerkers.

 beweging in je organisatie

Een gezond bedrijf is altijd in beweging. Er is volop interactie, liefst met plezier en je behaalt de gestelde doelen van je organisatie.

 

En dan kan het toch soms zo zijn dat het vast zit. Dat het lijkt alsof je met z'n allen aan een dood paard aan het trekken bent.

Hoe krijg je de boel weer in beweging?

 

Door de tool van Beweging en Verbinding in je organisatie in te zetten, krijg je op een doeltreffende manier helder waar de blokkade zou kunnen zitten.

Daarna zoek je samen naar oplossingen. Die bijna altijd veel eenvoudiger zijn dan je denkt!

Fun en verdieping

Een workshop of langer traject brengt lichtheid in je organisatie. Er is ruimte om samen te lachen, maar ook om samen de diepte in te gaan.

Het zorgt voor meer veiligheid en verbinding in je teams.

En daarna wordt samenwerken en tot mooie resultaten komen veel gemakkelijker.

 

 

 

werken met je hart

Hoe mooi is het als medewerkers vanuit hun hart werken. Dit brengt werkplezier en betere resultaten.

Onderzoek heeft uitgewezen dat ons hart heel intelligent is en dat je meer bereikt als je niet alleen met je hoofd denkt, maar ook met je hart!

 

Alleen, soms kan het ook kwetsbaar lijken om je hart open te houden tijdens het werk.

 

Met behulp van oefeningen leer je hoe je op een veilige manier je hart open kan houden, zonder klef te worden.

 

Resultaat is stralende medewerkers, die zich verbonden voelen met zichzelf, hun collega's en de club waarvoor ze werken.Ik kijk altijd eerst samen met jou, de organisatie, de leidinggevende of de HR-manager wat de behoefte is.

Daar stem ik de workshop of het traject op af.

 

Beweging en verbinding in je organisatie is bijvoorbeeld inzetbaar voor teams en daarnaast kunnen werknemers individueel verdieping aanbrengen door middel van een coachingstraject.

Aan het einde van het programma kan er opnieuw een workshop met het hele team plaats vinden.

 

Eenmalige workshops worden gebruikt op bijvoorbeeld personeelsbijeenkomsten, bedrijfsdagen enzovoort.


Biodanza op het werk specifieker uitgelegd

 

Werkende mensen brengen een groot deel van hun leven door op het werk. Het is belangrijk dat ze plezier hebben in hun werk, met zelfvertrouwen hun functie uitoefenen, goede onderlinge relaties hebben, zich gewaardeerd en gerespecteerd voelen, vervulling vinden, doen waar ze blij van worden en zelfs energie krijgen van het werk! Dat is ook ten gunste van de organisaties waarin zij werken. Mensen vormen immers de basis oftewel het kapitaal van een organisatie. Goede samenwerking, meer zelfvertrouwen en meer initiatief leiden tot betere resultaten van de organisatie en tot een grotere tevredenheid bij de klanten. ´Blije en tevreden’ medewerkers hebben ook meer commitment aan het werk en zijn minder vaak ziek.

 

 

Wat doen we?

 

We bevorderen de onderlinge verbinding van teams binnen organisaties en vergroten hun emotionele welzijn en onderling respect. Gestimuleerd wordt dat iedereen zich deelt voelt van het team en van de organisatie. Dit heeft direct een positieve invloed op de prestatie van het team en daarmee van de hele organisatie.

Wij werken met de volgende doelen van een organisatie:

 

* Groeps- en intergroepsintegratie

* Optimalisatie van interpersoonlijke relaties en verbetering van de communicatie

* Wederzijds respect

* Vergroting van zelfvertrouwen van een ieder èn van vertrouwen in de ander

* Versterking van het gevoel van eigenwaarde en zelfzorg van een ieder

* Toeneming van initiatief

* Preventie van vermoeidheid en stress

* Grotere flexibiliteit bij wijzigingen in organisatie, werkwijze of cultuur

* Bevordering van creativiteit

* Verhoging van de sociale en fysieke veiligheid op het werk.

 

 

Hoe doen we het?

 

Om de doelen te bereiken worden de gezonde kanten en kwaliteiten die al in een ieder teamlid of het team als geheel aanwezig zijn als uitgangspunt te genomen. In elk teamlid en in elk team is immers al potentieel aanwezig. De gezonde eigenschappen of kwaliteiten worden tijdens de groepsbijeenkomsten gestimuleerd, verder tot ontwikkeling gebracht en versterkt. Denk aan de eigenschappen om zelfvertrouwen te hebben, initiatief te nemen, samen te werken, vriendelijk en respectvol te zijn (ook al ben je het inhoudelijk oneens), grenzen aan te geven, je deel te voelen van een team, enzovoort. Er wordt dus bij een bijeenkomst niet gekeken naar wat er niet goed gaat bij een individuele medewerker of in het team.

De ontwikkeling en versterking van de gezonde kanten en kwaliteiten vindt plaats met behulp van het ´Biodanza-systeem´. Dit systeem gaat uit van de ervaring in plaats van de cognitie of van praten. Het maakt gebruik van geïntegreerde beweging, speelse vormen en individuele en gezamenlijke oefeningen op muziek. Elke oefening heeft een specifiek doel en een specifieke betekenis, probeert iets te leren. De deelnemers nemen non-verbaal aan de training deel. Van binnenuit wordt iets ervaren, doorleeft. Hierdoor vinden er wezenlijke veranderingen plaats van binnenuit. Er verandert iets op ‘onbewust’ niveau.

Iedereen kan deelnemen, ongeacht zijn fysieke conditie of eerdere ervaring.

Onze trainingen zijn zowel voor medewerkers op ‘de werkvloer’, als voor mensen in het lager en hoger management.

 

 

Heeft een training op basis van het Biodanza-systeem wel effect?

 

Jazeker! Onze communicatie is voor meer dan 90% non-verbaal. Belangrijker nog is dat meer dan 90% van wat we op een dag doen en denken, inclusief onze overtuigingen, onbewust is, onze neo-cortex is daar niet bij betrokken. Onze onbewuste hersens vormen een soort computer die autonoom functioneert op basis van ervaringen uit het verleden. Door nieuwe ervaringen kunnen wijzigingen worden aangebracht in deze onbewuste patronen, overtuigingen en non-verbale communicatie.

Het Biodanza-systeem speelt hier op in. Met de aangeboden oefeningen kunnen de hersenen nieuwe verbindingen maken (neuroplasticiteit) en daarmee nieuwe patronen, gevoelens en overtuigingen ontwikkelen. We kunnen wel dingen lezen of op een andere cognitieve manier tot ons nemen, maar als we iets niet ervaren, bijvoorbeeld hoe het voelt om zelfvertrouwen of daadkracht te ervaren, initiatief te nemen, flexibel te zijn, of respect te hebben voor elkaar, dan is het de vraag wat het nut daarvan is.

 

 

Hoe ziet een traject er uit?

 

Om het ´Biodanza-systeem´ toe te passen, is het noodzakelijk om de behoeften en doelstellingen van de organisatie te kennen. Dus eerst vinden er interviews plaats, worden de faciliteiten afgestemd en bij voorkeur wordt er ook gesproken met enkele mensen die aan dit proces zullen deelnemen. Op basis hiervan kan een projectplanning worden gemaakt en een offerte voor de opdracht worden gemaakt.

De programma´s variëren van twee tot zes maanden, met telkens één groepsbijeenkomst per week. Elke groepsbijeenkomst duurt minimaal een uur tot maximaal twee uur, afhankelijk van de grootte van de groep en de doelstellingen waaraan gewerkt wordt.

Ook individuele begeleiding mogelijk?

Naast trajecten waarin personen in teams deelnemen, waarin zowel het team als geheel als de individuele medewerkers centraal staan, bieden wij ook trajecten aan die zich uitsluitend focussen op de eigen persoonlijke ontwikkeling en de gezondheid van de individuele medewerker. Deze trajecten vinden ook in groepsverband plaats, de deelnemers zijn echter niet noodzakelijkerwijs verbonden aan één team, afdeling of directie van een organisatie. Individuele deelname is zowel ten gunste van de medewerker zelf, als van de organisatie als geheel.

 

 

Hoe worden de effecten gemeten?

 

Om de resultaten van elke sessie te evalueren, wordt de PANAS-test gebruikt (Watson, Clark en Tellegen, 1988).

PANAS (Positive and Negative Affect Schedule), is een zeer erkende test op internationaal niveau, die voornamelijk wordt toegepast om veranderingen in de gevoelens en emoties van mensen te meten. Het is een psychometrische schaal die de relatie tussen positieve en negatieve emoties laat zien. Kortom, het stelt ons in staat om het emotionele welzijn te zien van de deelnemers aan een traject.

De test bestaat uit een lijst van 20 emoties (10 positief en 10 negatief), die de deelnemers beantwoorden op een schaal van 1 tot 5, afhankelijk van hoe ze zich op dat moment voelen met betrekking tot elk van de genoemde emoties.

 

 

Contactgegevens

 

 

 

 

 

 

 

Algemeen: 

Lyanvdmeulen@gmail.com

 

Telefoon: 06-42152641

 

ABN-AMRO:

NL33ABNA 0470374985

 

KvK

Btw NL 1096 46 174 B01

 

Neem ook een kijkje op mijn andere website Liefdesmoed.nl!!:

 Nieuwsbrief

 

Hieronder kun je je aanmelden als je info wilt ontvangen van en over Biodanza met Lyan. Je kunt je aanmelden voor de wekelijkse teksten en de dansdagen en andere activiteiten, of alleen voor de dansdagen en andere activiteiten. Geef even aan wat je wilt.

Opmerking: De met * gemarkeerde velden zijn verplicht.

 Agenda

 

IEDERE 
WOENSDAGAVOND
Biodanza in de Jungle
in Amsterdam
WEEKEND RETREATS LAND VAN LISA:
 
12, 13, 14 januari 2024
3, 4, 5 mei 2024
16, 17, 18  augustus 2024
4, 5, 6 oktober 2024
 
DANSDAGEN 2024 IN NAARDEN
Zondag 21 januari Biodanza meets Tantra
Zondag 18 februari Liefdesmoed/Cursus in Liefde
Zondag 17 maart Biodanza meets Tantra
Zondag 21 april
Zondag 19 mei
Zondag 16 juni
Zondag 21 juli
Zondag 15 september
Zondag 20 oktober
Zondag 17 november
Zondag 15 december
Tijden: 11:15 tot ongeveer 17:00 uur